Arbeidsrecht

Onder arbeidsrecht verstaan wij onder andere:

  • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
  • ontslagrecht
  • overgang van onderneming
  • concurrentiebeding

Tevens begeleiden en adviseren wij onze cliënten bij tal van arbeidsrechtelijke vraagstukken zoals:

  • disfunctioneren
  • reorganisatie
  • ontslag
  • plichtverzuim
  • disciplinaire maatregelen; waaronder schorsing en strafontslag

Verder worden gerechtelijke procedures gevoerd; zoals bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Onze aanpak kenmerkt zich door voortvarende en praktische oplossingen, waarbij de belangen van de cliënt steeds centraal staan. Bespreek uw arbeidsrechtelijke vragen vrijblijvend met ons.