Huurrecht

  • beĆ«indiging van een huurovereenkomst
  • huurprijsconflicten
  • procedures over gebreken aan het gehuurde
  • procedures bij overlast
  • conflicten over huurachterstand, geluidsoverlast en/ of achterstallig onderhoud