Incasso

Er worden slagvaardig incassoprocedures gevoerd en algemene voorwaarden en contracten opgesteld en/ of beoordeeld.