Sociale zekerheidsrecht

  • Uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (Ziektewet, Wet op de Arbeidsongeschiktheid, Wajong);
  • Uitkering bij werkloosheid (WW-uitkering en de Participatiewet).

Ook voeren we gerechtelijke procedures.