Huurrecht

Bij verhuur en huur wilt u niets aan het toeval overlaten. Na het aangaan of beëindigen van een huurovereenkomst kunnen er huurgeschillen ontstaan. In deze gevallen is deskundig advies wellicht gewenst. Wij adviseren zowel verhuurders als huurders en verlenen deskundige rechtsbijstand waar nodig. U kunt voor al uw vragen en de nodige ondersteuning terecht bij Amstelland Advocaten. Onze aanpak kenmerkt zich door voortvarende en praktische oplossingen, waarbij de belangen van de cliënt steeds centraal staan. Verder worden gerechtelijke procedures gevoerd zoals bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Onder huurrecht verstaan wij onder andere:

  • beëindiging van een huurovereenkomst
  • huurprijsconflicten
  • procedures over gebreken aan het gehuurde
  • procedures bij overlast
  • conflicten over huurachterstand, geluidsoverlast en/ of achterstallig onderhoud